Proje Yönetimi - Enka Teknik

Proje Yönetimi

Enka Teknik her projeyi özel atadığı bir proje ekibiyle yönetir. Proje ekibine liderlik edecek olan Proje Yöneticisi, işin kapsamının gerektirdiği uzmanlık ve deneyim düzeyi dikkate alınarak şirket çalışanları arasından atanır. Planlama ve zamanlama takibi Enka Teknik proje yönetim sistemindeki en önemli aktivitelerden biridir. Proje faaliyetlerinin başlamasıyla, gerekli mühendislik ve tasarım iş hacminin kapsamlı analizine dayanarak proje ekibi tarafından detaylı zaman planı hazırlanır. Zaman planı, gerçekleşen iş ilerlemesi ile karşılaştırılarak sorunlu iş öğelerinin tespit edilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin alınması için devamlı olarak takip edilir.