MÜKEMMELLİK

MÜKEMMELLİK

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, ENKA TEKNIK tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.