Kariyer - Enka Teknik

Kariyer

ENKA TEKNİK öğrenen bir organizasyondur; teknolojik gelişmeleri izler. Çalışanların bilgi seviyesini arttırmayı, faaliyet alanlarında ihtisaslaşmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedefler. Mühendislik ve proje altyapısını geliştirir ve bu yapıyı bilgisayar sistemleri ile destekler.

ENKA TEKNIK güçlü şirket kültürüne sahip bir organizasyondur.

ENKA TEKNİK, çalışanlarının kişisel gelişimlerine önem vermektedir. Çalışanların güçlü yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişime açık yönlerini güçlendirmek için gerekli çalışmaları sağlar.

ENKA TEKNİK’te performans yönetim sistemi uygulanmaktadır ve bütün çalışanların kişisel gelişim planları yöneticilerin önderliğinde oluşturulmakta ve takip edilmektedir.

Açık pozisyonlarımızı görmek için buraya tıklayınız